Novinky ze školy

Zahájení školního roku 2016 - 2017

před 5 roky, 30.8.2016

Seznam pomůcek a sešitů pro školní rok 2016-17

před 5 roky, 16.8.2016

Pomůcky do VV a sešity pro II. stupeň

Přání k prázdninám

před 5 roky, 1.7.2016

1.7.2016

Poslední výlet deváťáků

před 5 roky, 24.6.2016

20. - 22. 6. 2016

II.B

Vítejte na stránkách 2. B !

200000031.png


Třídní učitelka: Mgr. Petra Stýskalová

Kontakt: p.styskalova@zsborsice.cz

Telefon: +420 576 514 004

Milí rodiče, těším se na společné setkávání na našich stránkách třídy. Naleznete zde všechny důležité informace o dění ve třídě, naše společné akce, úspěchy a projekty. 

Třídní schůzky: 14. 9., 9. 11., 11. 4.

Soutěž o nejlepšího čtenáře - celoroční projekt 2015/2016

Během celého školního roku budeme společně ostatní spolužáky seznamovat se zajímavými knížkami, které přečteme. Na konci června si projekt vyhodnotíme a odměníme nejpilnější čtenáře. Tento projekt zároveň propojíme s novou čtenářskou aktivitou, která se bude nazývat čtenářská dílna. 

Plavecký výcvik ve 2. třídě

Úspěšně jsme zahájili plavecký výcvik v Uherském Hradišti. Pevně věřím, že v lednu z nás budou výborní plavci.


Výchovný koncert "Muzikantem ze dne na den"

Příprava na "Průvod světlušek"

Všem rodičům moc děkuji za přinesené dýně a přírodniny. A také za krásně nazdobené dýně, které jste již předem připravili. Další zdobení i dlabání dýní se nám také vydařilo. Naši třídu bude reprezentovat přímo umělecké dílo - krásný brouček. Mockrát děkuji mamince a Kateřince za takový skvost a také všem ostatním, kteří jste se podíleli na přípravě dýní. 

Hody a kolotoče

Letové ukázky dravců "Seiferos"

Dnes jsme měli možnost zhlédnout užasnou výstavu dravců i letové ukázky. Žáci se mohli zblízka seznámit i s druhy, které jsou na pokraji vyhubení a dozvědět se o každém mnoho zajímavostí. 

Projekt "Den s vůní jablek"

Den provoněný jablíčky, pracovní listy s jablečnou tématikou, výtvarné náměty s podzimním strašákem i duhovým jablíčkem. Výroba voňavého štrůdlu. 


Strašidelné učení ve 2.B

4. 11. jsme zavzpomínali na "Halloween" a s chutí jsme se pustili do plnění úkolů se strašidelnou tématikou, tvořili jsme krásné čarodějky a hrůzostrašné domy. Upekli jsme si i mumie v párku a v anglickém jazyce jsme si zatancovali se strašidly. 

Návštěva hasičů ve 2. B - program Hasík 

Ve středu 11. 11. k nám zavítali hasiči, seznámili nás s tím, co je potřeba, abychom zvládli okamžiky, kdy se kolem nás vyskytne riziková situace . Dále nám ukázali hasičskou výbavu. Obdrželi jsme také drobné dárečky. 


Divadelní představení Pohádka o Karkulce

12. 11. jsme navštívili divadlo ve Zlíně a zhlédli jsme nové zpracování nejznámější pohádky. 

Projektový den

Dne 19. 11. jsme se s žáky neučili, ale měli jsme po celý den výtvarnou dílnu k nadcházejícím svátkům. 

Projekt Adventní čas a čekání na příchod Mikuláše

Čekání na Mikuláše a jeho družinu jsme si zpříjemnili zajímavými úkoly, ale i vánočním tvořením. 

Vánoční dílničky na 1. stupni 10. 12. 

Ve čtvrtek odpoledne jsme prodávali výrobky, které jsme vytvořili sami, ale také výrobky rodičů. Děkuji všem, kteří se aktivně do vánočních dílniček zapojili, jak výrobou, tak tím, že si přišli něco zakoupit. 

Vánoční dílničky Slovácké muzeum Uherské Hradiště 16.12.

Jako každý rok i letos jsme se vydali na dílny do Slováckého muzea, které byly báječné jako vždy. Vyrobili jsme si kovovou baňku, ozdobu z včelího vosku a společně jsem si pochutnali na upečeném cukroví. Na závěr jsme šli nasát vánoční atmosféru na trhy. 


Čtenářská dílna

Naše půlroční snažení a aktivity během čtenářských dílen. Všechny zakoupené knihy v rámci čtenářských dílen si půjčujeme o přestávkách. Pracovali jsme s knihami od Lucie Seifertové, Olivie Falconer, Miloše Kratochvíla, Johna Fardella aj.

Naše nejznámější večerníčky 

V rámci hodin čtení jsme se pustili do krátkodobého projektu, který měl za cíl, připomenout a seznámit nás nejenom s našimi známými večerníčky, ale také představit jejich autory a ilustrátory. 

Scénické čtení – herci Slováckého divadla

20. 1. k nám zavítali herci Slováckého divadla se scénickým čtením. Tentokrát se strašidelným příběhem od Roalda Dahla –Čarodějnice.

Beseda s policií

Zavítala k nám paní policistka a seznámila nás s předpisy, značkami a dalšími nutnostmi, které je třeba znát, když jsme účastníky silničního provozu. Vyzkoušeli jsme si i pouta a čepice. 

Masopustní veselí – projekt

Předminulý týden jsme začali s novým projektem, typickým pro toto období. Řekli jsme si spoustu zajímavostí k masopustnímu průvodu, k samotnému svátku, jednotlivým maskám a jejich význam v průvodu. Vyrobili jsme si typické masky a čepice. 

Zazpívej slavíčku

Ve školní pěvecké soutěži v kategorii 2. - 3. tříd se celkově s písní "Okoř" umístila na 2. místě Martina Holomčíková. Gratulujeme!

Divadélko Hradec Králové

18. 3. nás navštívilo divadélko z Hradce Králové s představením "Pohádky z našeho statku". Veselé představení, které bylo plné hereckých výkonů, písniček a překvapení, ale také zároveň obsahovalo spoustu poučných myšlenek, které se vztahují k chovu domácích zvířat, vztahu člověka ke zvířatům, ale také pozitivnímu přístupu a k úctě k lidské práci. Představení pobavilo nejenom děti, ale také zároveň i učitelský sbor nezůstal bez úsměvu.

St. Patrick´s Day - projekt v anglickém jazyce

Seznámili jsme se s tímto slavným anglickým svátkem a hlavní postavou "leprechaunem". Vyrobili jsem si čtyřlístek pro štěstí, skřítka. Dozvěděli jsme se o zajímavostech tohoto svátku a doplnili jsme si novou slovní zásobu. 

Projekt - Jaro už je tady

Před velikonočními prázdninami jsme si navodili nejenom jarní atmosféru, ale také jsme si připomněli tradice a význam velikonočních svátků z pohledu křesťanského. Spoustu krásných jarních a velikonočních výrobků, kterými jsme si vyzdobili třídu, ale také několik zajímavých pracovních listů, které jsem si pro žáky připravila, nás obohatily o nové poznatky a zkušenosti. 

Návštěva knihovny

6. dubna jsme opět zavítali do knihovny. Tentokrát jsme se dozvěděli něco nového o knihách, co všechno v knihách najdeme. Ve skupinkách jsme si ověřili, zda samostatně dokážeme vyhledat informace o knize (autor knihy, ilustrátor, nakladatelství, rok vydání apod.). Na závěr si pro nás paní knihovnice přichystala povídání o Františku Horenském. 

Jízda zručnosti

V letošním 1. ročníku "jízdy zručnosti" se v kategorii 2. ročníků - jízda na kole umístili na 1. místě Viktor Ondra a na 3. místě Tereza Buršová. Gratulujeme!

Den Země 22. 4. ve 2.B

V rámci oslav naší zeměkoule jsme si s dětmi zopakovali všechny důležité věci o recyklování a připomněli jsme si zajímavosti o odpadcích, které netřídíme, ale vyhazujeme do přírody - tedy dobu rozkladu odpadků v naší přírodě. Tvořili jsme spoustu výtvarných prací na dané téma. Dále jsme si každý vyrobili vlastní knihu o zpracování odpadů. 

Den Země v Kovosteelu 29. 4. 

V pátek jsme se vypravili do areálu společnosti Kovosteel, kde na nás čekala spousta zajímavých atrakcí. Během celého dopoledne jsme plnili úkoly z eko-olympiády. Užili jsme si na koloběžkách, skákacím hradu a na dalších podobných atrakcích. 

Výukový program "Poznáváme přírodu smysly a hrou"

V pondělí 3.5. k nám zavítala paní z přírodovědného centra Žabka a zasvětila nás do tajů nejenom lidských smyslů, ale i těch zvířecích. Vyzkoušeli jsme si, jak dobře nám fungují naše smysly při ochutnávce, poslechu nebo orientaci v přírodě se zavázanými oči. 

Divadelní představení  – „Pohádky pod Řípem – Pověsti české “

Navštívili jsme divadelní představení J. Přeučila a E. Hruškové s názvem Pohádky pod Řípem. Na jevišti se odehrály příběhy praotce Čecha, kněžky Libuše, silného Bivoje, ale i dramata Ctirada a Šárky. Děti se zúčastnily samotného vystoupení a zahrály si některou z postav např. Bivoje, Kazi nebo Tetu. Celé představení bylo doprovázeno písničkami a tanci, do kterých se zapojili i všichni žáci. A také jedna naše spolužačka si zahrála přímo na jevišti. Projekt - My animal friends aneb "moje nejoblíbenější zvířátko"

Projekt se věnoval nejenom našim oblíbeným zvířatům, o kterých jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí, ale také jsme si k tomu přidali zvířátka v anglickém jazyce. Trénovali jsme otázky a místo výskytu zvířat. Vyrobili jsme si zvířecí lucernu. Zopakovali jsme si vývoj žáby a motýla. Na projekt budeme navazovat zajímavosti o našich dalších zvířatech. Basketbalová Road show 26. 5. v naší škole

Filmový festival Zlín 2016

V rámci Dne dětí jsme navštívili Filmový festival ve Zlíně. Měli jsme možnost zhlédnout film z dětského prostředí "Odvážnému štěstí přeje!"Potom jsme vyrazili do zámku a parku, kde byly připravené různé atrakce pro děti a mládež. 

Projekt "Rybník a moře" 20. 6. 

Všechny aktivity, které jsme vytvářeli se věnovaly tématice mořského světa nebo rybníka a jejich vodních obyvatel. 

Výlet do Kroměříže 22. 6. 

Výlet byl plný sladkých momentů v čokoládovně až přes zajímavé chvilky v Květné zahradě či Arcibiskupském zámku. 

T - mobile olympijský běh

Jelikož jsme 22. 6. byli na školním výletě, T - mobile běh se uskutečnil v Podzámecké zahradě v Kroměříži. Všichni závod zvládli i v tom parném horku. 

Afrika - "černý kontinent" - projekt 23. 6. 

V předposledním horkém týdnu, které nám i přispělo k tomuto projektu, jsme se věnovali jednomu z nejpozoruhodnějších kontinentů. Zvláště jsem se dozvěděli spoustu nového i o jedné z nejzajímavějších zemí tohoto kontinentu, Egyptě. Věnovali jsme se také domorodému obyvatelstvu Afriky, ale také zvířecímu světu. 

Vyhodnocení čtenářské a počtářské soutěže

Ti nejúspěšnější ve čtení a počítání za 2. třídu. 

Krásné prázdniny a hodně odpočinku přeje třídní učitelka Petra Stýskalová!copyright © 2013 Základní škola a mateřská škola Boršice

web by icard.cz