Novinky ze školy

Zahájení školního roku 2016 - 2017

před 4 roky, 30.8.2016

Seznam pomůcek a sešitů pro školní rok 2016-17

před 4 roky, 16.8.2016

Pomůcky do VV a sešity pro II. stupeň

Přání k prázdninám

před 5 roky, 1.7.2016

1.7.2016

Poslední výlet deváťáků

před 5 roky, 24.6.2016

20. - 22. 6. 2016

II.A

Vítejte na stránkách II. A 

Třídní učitelka: Mgr. Jana Rejzková

Kontakt: j.rejzkova@zsborsice.cz

Asistentka: Petra Bubláková

Kontakt: p.bublakova@zsborsice.cz


Třídní schůzky ve školním roce 2015/2016 

14. 9. 2015 od 16:00 hod.

9. 11. 2015

11. 4. 2016


Prázdniny, státní svátky

28. 10. 2015            státní svátek                                                           1. 2.- 7. 2. 2016      jarní prázdniny

29.- 30.10. 2015     podzimní prázdniny                                                24. – 25. 3. 2016    Velikonoční prázdniny

17. 11. 2015            státní svátek                                                          28. 3. 2016              Velikonoční pondělí

23. 12.- 3.1.2016    Vánoční prázdniny                                                  1. 5. 2016                 svátek práce

28. 1. 2016              vysvědčení za 1. pololetí                                          8. 5. 2016                 státní svátek

29. 1. 2016              pololetní prázdniny


Beseda s Policií ČR

Dne 11.2.  proběhla beseda s Policií ČR z Uherského Hradiště. Paní policistka nás seznámila s uniformami státní i městské policie, pravidly silničního provozu a mohli jsme si vyzkoušet čepice, vestu a pouta.

Plavecký výcvik

Od září jezdíme do Uherského Hradiště na plavecký výcvik. V lednu z nás budou výborní plavci.

Návštěva u nemocného spolužáka

Hned na začátku školního roku si Fanoušek zlomil nohu a stále ještě nemůže chodit do školy. Tak jsme se rozhodli ho navštívit v  den jeho svátku. Měl z nás velkou radost a nám se u Fanouška taky líbilo. 

Výchovný koncert "Muzikantem ze dne na den"

Letové ukázky dravců "Seiferos"

Dnes jsme  zhlédli  výstavu dravců i  ukázky letu a lovu těchto nádherných ptáků. Také jsme si mohli zblízka prohlédnout  druhy, které jsou na pokraji vyhubení a dozvědět se o každém mnoho zajímavostí. Některé jsme si mohli i pohladit.

Hody -pozvánka na kolotoč


Projekt - pohádkové čtení

Ve čtvrtek  6.11.2015  jsme si při hodině českého jazyka a čtení povídali o pohádkových knížkách a potom jsme ve skupinách k úryvkům z knih doplňovali správnou ilustraci, autora a ilustrátora. Poslední část byla práce s textem, kde jsme ukázali, jak umíme učivo o větách. Některým z nás se podařilo úkol splnit bez chyb, někteří udělali jen malé chyby.

Projekt - Podzimní přírodniny

Využili jsme hezký den na začátku listopadu a vydali se na sbírání přírodnin a pozorování podzimní přírody do okolí Boršic. Nasbírali jsme dost materiálu, z kterého budeme vyrábět a prohlédli si změny, které se s přírodou dějí v podzimním čase. 

Hasík


Návštěva hasičů program Hasík 

Ve středu 11. 11. a pondělí 23.11. k nám zavítali hasiči, seznámili nás jak se chovat při požáru a rizikových situacích a také jak se zachovat v případě požárního poplachu u nás ve škole. Dále nám ukázali hasičskou výbavu. Obdrželi jsme také drobné dárečky a byli jsme pozvaní na prohlídku hasičské zbrojnice do Uherského Hradiště

Projektový den

17.11. jsme měli projektový den. První dvě hodiny jsme měli Čtenářskou dílnu, kde jsme četli a povídali si o knížce Líný kocour Josef. Další dvě hodiny jsme měli  dílničky, kde jsme vyráběli na vánoční jarmark. 

Divadelní představení Pohádka o Karkulce

12. 11. jsme navštívili divadlo ve Zlíně a zhlédli jsme zpracování nejznáměší pohádky o Karkulce.

Mikuláš v naší třídě

V pátek 4.12. nás ve třídě navštívil Mikuláš s andělem v doprovodu čertů. 

Vánoční dílničky na 1. stupni 


Ve čtvrtek 10.12. odpoledne jsme ve škole měli jarmark, kde jsme prodávali výrobky, které jsme vytvořili sami. Některé výrobky nám byli ochotni vyrobit i rodiče a všem, kteří se zapojili velice děkujeme. Kromě již hotových výrobků si mohli návštěvníci vyrobit i vánoční dekorace. 

Vánoční dílničky Slovácké muzeum Uherské Hradiště 16.12.

Vánoční dílničky Slovácké muzeum Uherské Hradiště 16.12.

Jako každý rok i letos jsme se vydali na dílny do Slováckého muzea, kde pro nás měli již připravený program. Mohli jsme si vyrobit kovovou baňku, ozdobu z včelího vosku, ozdobit perníčky a ozdoby z korálků.  Na závěr jsme se šli podívat na  vánoční  trhy.


Scénické čtení – herci Slováckého divadla​


​20. 1. jsme měli možnost shlédnou představení herců ze Slováckého divadla se scénickým čtením. Tentokrát se strašidelným příběhem od Roalda Dahla –Čarodějnice.


Projekt - Den s knihou

Projekt den s knihou probíhal 3 dny na začátku března. První den jsme si povídali o knížkách, které si děti přinesly a představily je spolužákům. Druhý den jsme se seznámili s knihou Deník kocoura Modroočka a jednu povídku jsme si přečetli, pustili jako rozhlasovou hru i jako kreslenou pohádku. Potom si děti zahrály na ilustrátory. Třetí den jsme dokončili četbu Líný kocour Josef a ve skupinách pracovali na otázkách ke knize. 


Zazpívej, slavíčku


Dne 1. 3. 2016 se konalo opět po roce školní kolo pěvecké soutěže Zazpívej, slavíčku, do kterého se již tradičně zapojily v hojném počtu žáci naší školy. Odměnou všem byl potlesk ostatních a sladká odměna. V úvodu soutěže všem zazpíval pěvecký sbor při ZŠ  Boršice. Zazněly písně lidové, umělé, pohádkové, známé i méně známé.

Naši třídu reprezentovala Simona Jurásková, Terez Šimíková, Karolína Pondělková, Alice Skupinová

 Odborná porota ve složení pro I pro II. kategorii: Mgr. Tomáš Kordula, Mgr. Lenka Daníčková a Mgr. Danuše Srnová 

II.  kategorie:1. místo: Lucie Hrobařová

                       2. místo: Martina Holomčíková

                       3. místo: Tereza ŠimíkováVyrábíme pro maminky

Protože se blíží MDŽ, tak jsme maminkám vyrobili ozdobnou krabičku. 

Návštěva knihovny

V dubnu jsme šli do místní knihovny, kde nám paní knihovnice vyprávěla o knihách. Učili jsme se orientovat v knize, abychom si byli schopni vyhledat autora, ilustrátora, nakladatelství a další věci o knize. Také nám ukázala a doporučila zajímavé knihy, které stojí za to si přečíst.

Divadlo Hradec Králové

Dne 18. 3. nás navštívilo divadélko z Hradce Králové s představením "Pohádky z našeho statku". Představení plné hereckých výkonů, písniček a překvapení, bylo veselé, ale také poučné.Dozvěděli jsme se spoustu věcí o domácích zvířatech a vztahu k nim.

Projekt - Jak fazolka rostla

Od dubna do konce školního roku v naší třídě probíhá projekt - Jak fazolka rostla. Nejprve jsme si přečetli článek Jak fazolka rostla a poté jsme si každý v rámci prvouky zasadili fazolku. Teť už je na nás, hlídat si jak roste, zapisovat první klíček, lístek, květ... a hlavně zalévat a starat se o rostlinku.

Den Země v Kovosteelu

V pátek  29.4. jsme se vypravili do areálu společnosti Kovosteel, kde na nás čekala spousta zajímavých atrakcí. Během celého dopoledne jsme plnili úkoly z eko-olympiády. Počasí nám přálo a tak jsme si den v Kovosteelu užili.

Divadelní představení  – „Pohádky pod Řípem – Pověsti české “


Navštívili jsme divadelní představení J. Přeučila a E. Hruškové s názvem Pohádky pod Řípem. Shlédli jsme příběhy praotce Čecha, kněžky Libuše, silného Bivoje, ale i dramata Ctirada a Šárky. Děti z naší školy se zúčastnily samotného vystoupení a zahrály si spolu s herci. Z naší třídy měl to štěstí Damián Kolařík. Celé představení bylo doprovázeno písničkami a tanci, do kterých se zapojili i všichni žáci.

Projekt - Maminka

V pátek 6.5. jsme měli projekt Maminka. Nejdříve jsme si přečetli o mamince, snažili se naučit básničku, kterou jí řekneme  v neděli. Pak jsme se snažili zjistit pomocí odpovědí na otázky , jak dobře známe svoji maminku. Také jsme vyrobili  mamince přáníčko a dáreček. Poslení hodinu jsme si přečetli pohádku O pavoučkovi a mamince. 

Projekt - Život u vody 

Ve středu 11.5. jsme se sešli ve škole. Nejprve jsme si povídali o plnění úkolů, připravili si sešitky s úkoly a vyrazili jsme na cestu. Během ní jsme si každý zapisoval zvířata, která jsme viděli a sbírali rostliny, které známe. První zastávka byla u přehrady a druhá na Smraďavce. Tam jsme si měli zapsat všechna zvířata, která zde uvidíme a některá i nakreslit. Posbírali jsme si peříčka z různých druhů ptáků a vyrazili jsme zpět do školy. Druhý den jsme psali sloh - Má cesta za poznáním a dělali herbář s vylisovaných rostlin.

Projekt - Rodina

iV pátek 13.5. - Dni rodiny, jsme věnovali všechny předměty, protože to je to nejdůležitější v našem životě. Četli jsme povídku, vyprávěli si, odpovídali na otázky a kreslili. Vše jsme spojili do jedné složky, abychom všechny své poznatky měli pohromadě.

Návštěva basketbalových reprezentantů v Boršicích


Ve čtvrtek 26. května naši malou školu navštívili se svojí BASKETBALOVOU ROAD SHOW čeští reprezentanti. Organizaci celého dopoledne zaštítila Česká basketbalová federace a za hladký průběh odpovídal Jiří Novotný. Hlavní hvězdou celého programu byla vícemistryně světa a mistryně Evropy Ivana Večeřová. Kromě ní se všichni žáci dále seznámili s Mariánem Přibylem, Jakubem Kološem a Františkem Ebergényiem. 

Filmový festival Zlín 2016


Ke Dni dětí jsme navštívili Filmový festival ve Zlíně. Nejprve jsme  se podívali na film z dětského prostředí "Odvážnému štěstí přeje!"Potom jsme vyrazili do parku, kde byly připravené různé atrakce a soutěže pro děti.

Výlet - Den dětí ve Vyškově

V pátek 3.6. jsme již v 7 hodin ráno vyrazili na vojenskou posádku do Vyškova. Cestou nám pršelo, ale když jsme dojeli na místo, přestalo a počasí nám přálo. Vojáci pro nás  připravili spoustu stanovišť. Soutěžili jsme, prohlédli vojenskou techniku, podívali jsme se na ukázku služebních psů a policejních koňů.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut cursus facilisis nibh eu imperdiet. Suspendisse ultricies ultricies orci. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Etiam ac mauris luctus odio pretium bibendum. Phasellus consequat nunc congue dui ultrices sodales. Vestibulum tincidunt, neque in tristique varius, nisi libero convallis risus, a viverra erat leo in ante. Fusce condimentum, est non rhoncus interdum, elit augue fermentum magna, eu aliquam est purus vitae eros.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut cursus facilisis nibh eu imperdiet. Suspendisse ultricies ultricies orci. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Etiam ac mauris luctus odio pretium bibendum. Phasellus consequat nunc congue dui ultrices sodales. Vestibulum tincidunt, neque in tristique varius, nisi libero convallis risus, a viverra erat leo in ante. Fusce condimentum, est non rhoncus interdum, elit augue fermentum magna, eu aliquam est purus vitae eros.

copyright © 2013 Základní škola a mateřská škola Boršice

web by icard.cz