Novinky ze školy

Zahájení školního roku 2016 - 2017

před 5 roky, 30.8.2016

Seznam pomůcek a sešitů pro školní rok 2016-17

před 5 roky, 16.8.2016

Pomůcky do VV a sešity pro II. stupeň

Přání k prázdninám

před 5 roky, 1.7.2016

1.7.2016

Poslední výlet deváťáků

před 5 roky, 24.6.2016

20. - 22. 6. 2016

V. třída

Vítejte na stránkách 5. třídy

Třídní učitelka: Mgr. Alena Rathúská

Kontakt: a.rathuska@zsborsice.cz

Informace pro rodiče - třídní schůzky:

10. 11. 2014 od 16 h. konzultace o prospěchu a chování


Aktuality 5. třídy

Dýně

V pátek jsme vydlabávali  a zdobili dýně na tradiční průvod Světlušek. Děkujeme rodičům za krásné dýně.

Internetový kurz Hravě žij zdravě

Od října do prosince 2014 probíhá soutěžní internetový kurz pro žáky 5. tříd s názvem Hravě žij zdravě. Využijeme hodin informatiky, ve kterých budeme mimo jiné plnit soutěžní úkoly. Vyhlášení výsledků bude v lednu 2015. Tak uvidíme...

Projektový den: Praha - naše hlavní město

V pondělí 20. 10. jsme pracovali ve skupinkách na projektu o Praze. Složení skupin bylo náhodně vylosováno a každá skupinka si vymyslela svůj název. V českém jazyce převažovala práce s textem a vyhledávání informací. Dále následovaly pracovní listy - vlastivědná matematika a Praha v číslech. Pomocí číselných šifer jsme odhalili různé pojmy o Praze. Skupinová práce pokračovala vlastivědou, kde jsme poznávali místa na obrázcích, doplňovali informace, luštili různé křížovky apod. V hudební výchově zazněla naše státní hymna a také jsme i obě sloky zazpívali. Odměnou za práci byly sovičky, které sbíráme po celý rok.


Angličtina

Výroba hudebních nástrojů

V pracovní výchově jsme ve dnech 31. 10. a 7. 11. vyráběli hudební nástroje: brčkofon, čarynga, chrastíka a indiánský bubínek. Také z elektrikářských trubek (husích krků) vznikaly roztočením krásné zvuky. Uvedené nástroje budeme nadále vylepšovat a hrát si s nimi. Každý z nás je tvořivý a dokáže také vymyslet další nástroje nebo uvedené ještě vylepšit.

Protože se nám nástroje opravdu povedly, představili jsme je všem třídám prvního stupně. Odměnou nám byl potlesk a úsměv na tváři všech posluchačů.

Děkujeme Kájovi a jeho tatínkovi za přípravu dřevěných destiček, díky kterým jsme mohli vyzkoušet nástroj s názvem Čarynga.

Výrobky na jarmark

Mikulášská nadílka

V pátek 5. 12. nás navštívili Mikuláš, andílci a čerti. Zazpívali jsme společně písničku a za odměnu dostali sladkosti. Někteří žáci nás reprezentovali v šachovém turnaji, ale když později přijeli, také museli zazpívat písničku, aby si sladkosti zasloužili. Protože jsme třída šikovná, čerti si nikoho neodnesli (ikdyž zlobit umíme dobře).

Projekt: "Cestujeme po Evropě"

Od listopadu 2014 do konce ledna 2015 probíhá vlastivědný projekt. Plníme různé dobrovolné úkoly, za které získáváme sovičky. Za určitý počet soviček si můžeme vybrat jednu zemi, Evropy, kterou procestujeme - zpracujeme referát. (Žáci dostali zadání, co vše by měl referát obsahovat.) Referáty pak prezentujeme před třídou. Ten, kdo na konci pololetí bude mít procestováno nejvíce zemí, získá odměnu.

Jak se nám v projektu daří si můžete prohlédnout na fotografiích.

Vánoční koncert v kostele

Dne 16. 12. 2014 jsme si v Boršicích v kostele poslechli varhany. Koncert pro nás připravil Lukáš Rada. Kromě klasiky zazněly i tradiční koledy, které jsme si všichni mohli zazpívat. Vánoce už jsou za dveřmi.

Vánoční dílničky a jarmark v Uh. Hradišti

Dne 17. 12. jsme se již tradičně vydali na jarmark do Uh. Hradiště. Následoval program ve Slováckém muzeu - zdobili jsme perníčky, vyráběli ozdoby na stromeček z papíru, jiní se odvážili vyzkoušet ozdoby z korálků. Nechyběla ani ukázka ozdob ze slámy či háčkovaných ozdob. Zhlédli jsme i výstavu vánočních ozdob s názvem "Stromečku, ustroj se, je Štědrý den".

Vánoční besídka

Dne 19. 12. proběhla třídní vánoční besídka. Každý si připravil nějaké vystoupení. Letos nás okouzlili kouzelníci, ale také hudebníci, tanečnice, zasmáli jsme se vtipům a nechyběla ani scénka. Společně jsem si zazpívali koledy, ochutnali cukroví a krásně se naladili na Vánoce. Pod stromečkem také nechyběly dárky. Obejvila se také taneční chvilka - holky předcvičovaly a ostatní se skvěle zapojili. Na závěr jsme se podívali na pohádku. Vánoce mohou začít!


Pololetní vysvědčení a loučení

29. 1. jsme vyhodnotili naše snažení v 1. pololetí - všechny projekty a soutěže, rozdali vysvědčení a rozloučili se - od 2. pololetí mají žáci novou paní učitelku.

Přeji všem žákům mnoho úspěchů nejen v dalším pololetí, ale po celou školní docházku!

Vaše tř. uč. Alena Rathúská

copyright © 2013 Základní škola a mateřská škola Boršice

web by icard.cz