Novinky ze školy

Zahájení školního roku 2016 - 2017

před 3 roky, 30.8.2016

Seznam pomůcek a sešitů pro školní rok 2016-17

před 3 roky, 16.8.2016

Pomůcky do VV a sešity pro II. stupeň

Přání k prázdninám

před 3 roky, 1.7.2016

1.7.2016

Poslední výlet deváťáků

před 4 roky, 24.6.2016

20. - 22. 6. 2016

II. třída

Vítejte na stránkách 2. třídy!

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Janíková

Kontakt: l.janikova@zsborsice.cz

Třídní schůzky

10. 11. 2014 - konzultace o prospěchu a chování od 16.00 hod.

Aktuality 2. třídy

Plavecký výcvik

9.9.2014 jsme zahájili plavecký výcvik v Uherském Hradišti. Nejprve jsme se učili základům v malém bazénu, ale koncem září jsme své dovednosti začali procvičovat už ve velkém bazénu. Zatím se nám všem daří!

Tvoříme z dýní

Projektový den Perníková chaloupka

V pátek 3.10. jsme se učili netradičně a v projektu Perníková chaloupka jsme pracovali skupinově, řešili různé úkoly a sbírali body. Na závěr jsme celý den zhodnotili a dostali nejen sladkou odměnu.

Jablko pokaždé jinak- projekt

V týdnu od 6. 10. do 10. 10. jsme se zapojili do projektu Jablko pokaždé jinak. Zkoumali jsme tvar, vůni, barvu, chuť, veršovali a četli o jablíčkách, tvořili s nimi slovní úlohy i cvičili v TV, otiskovali je a zpívali. Na závěr jsme si upekli jablečný závin ke svačině. Poslední den jsme vše zhodnotili, připomněli si, co nového jsme se dozvěděli  a rozdali odměny .

Plavecký výcvik v říjnu


V měsíci říjnu děti nadále procvičují plavecké dovednosti a proběhlo i společné focení.

Výukový program Strom a jeho duše

V listopadu jsme ukončili učivo o podzimu výukovým programem Strom a jeho duše ve spolupráci s ekologickým centrem Žabka. Poznatky o stromech jsme si doplnili a mnohé také vyzkoušeli.



Geometrie

V geometrii jsme modelovali body a jejich pomocí se nám podařili vytvořit geometrické tvary, písmena nebo číslice.

Vyrábíme na jarmark

Během listopadu jsme za pomoci rodičů a prarodičů vyráběli na vánoční jarmark. Všem děkuji za spolupráci při přípravě i realizaci jarmarku a za sponzorský dar moc děkuji paní Jurčové, Halámkové, Jarošové, panu Dvouletému, Vavrušovi a Pražanovi.

Projekt Mikuláš přichází

Ve dnech 2.- 5. prosince jsme se zapojili do projektu Mikuláš přichází. Dozvěděli jsme se, kdo to byl Mikuláš, počítali s čerty, skládali andělské puzzle, kreslili postavy a získávali zlaťáky pro svou skupinu. Na závěr projektu nás navštívil Mikuláš s anděli a čerty a odměnil nás nadílkou.

Předvánoční návštěva Slováckého muzea

Vánoční besídka

S rokem 2014 jsme se rozloučili společně vánoční besídkou, kde jsme zpívali, hráli různé hry a předváděli vánoční zvyky. Nakonec následovala nadílka.

Hezké svátky a hodně zdraví, lásky a spokojenosti do roku nového!

Zimní radovánky

V prvním lednovém týdnu jsme využili mrazivého počasí a vydali se v tělesné výchově na vycházku. Někteří si vzali i lopatu a boby, které na zmrzlém povrchu a mírném kopci využili. Kdo neměl, tak se na ledovce sklouzl.

 Návštěva hasičů

V pátek 9.1. přišli do naší třídy hasiči a v rámci preventivního pořadu Hasík nás seznámili s důležitými pravidly chování v různých situacích, které nám předvedli pomocí scének. Taky jsme si připomněli důležitá telefonní čísla a zblízka si prohlédli jejich výstroj. Těšíme se na další lednovou návštěvu.

Projektový den Moje tělo

V  pondělí 2. 2. 2015  jsme pracovali ve skupinách a v rámci projektového dne Moje tělo jsme sbírali nové a zajímavé informace o svém těle i lidském těle všeobecně. V rámci matematiky jsme se v praxi seznamovali s jednotkami délky i hmotnosti, řešili jsme zajímavé úkoly i vyhledávali informace v encyklopediích.

Výukový program Co je zdravé

V únoru jsme si zopakovali zásady zdravé výživy i prakticky, seznámili jsme se i s méně známými druhy luštěnin a obilovin, poskládali jsme potravinovou pyramidu a na závěr si vyrobili zdravou pomazánku, která nám s tmavým pečivem moc chutnala. Domů jsme si na ni odnesli recept.

Muzikoterapie


V únoru jsme si pod vedením paní Veselé vyzkoušeli, jak se dá relaxovat hudbou, zazpívali jsme si i zatančili. Na závěr jsme se seznámili s netradičními hudebními nástroji.

Projekt Jaro

Ve dnech 23. 3. -  1. 4. 2015  jsme pracovali skupinově v projektu Jaro. V českém jazyce jsme pracovali s různými texty, opakovali si učivo s jarními omalovánkami, učili se báseň a četli o tomto ročním období. V matematice jsme počítali nejen slovní úlohy s velikonoční tematikou, v pracovní výchově jsme vyráběli ovečku, jarního panáčka s řeřichou, vystřihávali květiny do oken, o jaru jsme také zpívali, ve VV zdobili kraslice aj. Nejvíce jsme se tomuto tématu věnovali v prvouce a své znalosti si ověřovali u interaktivní tabule. Každá skupina sbírala body, na 1. místě se umístili Pampelišky s 26 body, za nimi druzí získali 25 a třetí 24 bodů.

Exkurze do Kovosteelu spojená s interaktivní výstavou Hry a klamy

Návštěva knihovny

Ve čtvrtek 23. 4. 2015 jsme navštívili knihovnu v Boršicích, kde si pro nás paní Víchová připravila ukázku knížek s tematikou večerníčků, k letošnímu 50. výročí večerníčkových pohádek. Děti hádaly postavy z příběhů, přečetly kapitolu z vybrané knížky a prohlédly si nachystané knihy. Za připravenou hodinu děkujeme. Zároveň jsme se zapojili do výtvarné soutěže To nejlepší z večerníčků, tak tento program byl pro nás příjemným doplněním.

Exkurze do hasičské zbrojnice

V rámci ukončení preventivního programu Hasík jsme se 20.5. vydali na exkurzi do hasičské zbrojnice v Uherském Hradišti, kde jsme se seznámili s prostředím, kde profesionální hasiči pracují, také jejich ochrannými pomůckami a technikou. Otázek i nových informací byla spousta. I přes ranní nepřízeň počasí se nám výlet vydařil.

Úklid okolí školy s nevšedním zážitkem- přistáním vrtulníku

Filmový festival ve Zlíně

Školní výlet na Macochu

24.6. 2015 jsme se společně se 3. třídou vydali na Macochu, vyzkoušeli jsme autobus, který nás na dané místo zavezl, dále jsme jeli vláčkem, na lodičkách i lanovkou. Výlet se nám vydařil, rodičům, kteří jeli s námi, moc děkuji!

Děkuji Vám  za spolupráci v tomto školním roce, dětem přeji krásné prázdniny, Vám příjemnou dovolenou a těším se na Vás ve 3. třídě!

                                                                                                                                                                                  L. Janíková

copyright © 2013 Základní škola a mateřská škola Boršice

web by icard.cz