Novinky ze školy

Zahájení školního roku 2016 - 2017

před 5 roky, 30.8.2016

Seznam pomůcek a sešitů pro školní rok 2016-17

před 5 roky, 16.8.2016

Pomůcky do VV a sešity pro II. stupeň

Přání k prázdninám

před 5 roky, 1.7.2016

1.7.2016

Poslední výlet deváťáků

před 5 roky, 24.6.2016

20. - 22. 6. 2016

I.A

První školní den v 1.A


Vítejte na tránkách 1.A

To byl náš první školní den.

Třídní učitelka: Mgr. Jana Rejzková

Kontakt: j.rejzkova@zsborsice.cz

Telefon: +420 576 514 004 


Informace pro rodiče

Třídní schůzky: 

1. 15. září 2014  - společná, obecné informace o chystaných akcích, řád školy, SRPŠ

2. 10. listopadu 2014  - konzultační formou o prospěchu žáka 

3. 13. dubna 2015  konzultační formou o prospěchu žáka 


Vycházka za zvířátky 3.10.2014


Využili jsme hezké počasí a v hodině prvouky jsme se šli podívat na domácí zvířata, která mají na farmě na Haldě.

Podzim v přírodě 5.11.2014

Od 5.11. do 7.11.2014 jsme měli v naší třídě projekt Podzim v přírodě. Nejdříve jsme šli do lesa poznávat stromy a sbírat materiál. Každý jsme si nasbíral přírodniny, které se nám v lese líbily a dali jsme si je do svých skleniček. Ty jsme si při výtvarné výchově ozdobili a odnesli jsme si  v nich domů vůni lesa.

Den s knihou 18.11.2014

Na tento den si děti měly přinést svoji nejoblíbenější knihu. Každý nám o své knize něco pověděl, prohlédli jsme si ilustrace a přečetli úryvky. Na závěr bylo pro děti připravené překvapení - každý dostal krásný červený slabikář.

Tvoříme na vánoční jarmark

Máme sice šikovné rodiče, kteří nám s výrobky pomůžou, ale i my jsme přiložili ruce k dílu a vyrobili voňavé skleničky.

Blíží se advent 28. 11. 2014

Je před námi první adventní neděle a tak si vyrábíme adventní svícínek.

Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka.

Ve spolupráci s knihovnou jsme se zapojili  do projektu Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka, který vyhlásil SKIP ČR. Již jde o sedmý ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti. Cílem  je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. V období od prosince 2014 do května 2015 navštívíme nejméně jednou knihovnu. Během druhého pololetí budeme plnit nejrůznější úkoly spojené se čtením a knihami. Tento projekt bude zakončen slavnostním pasováním žáků na čtenáře. Více informací: http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/projekt-uz-jsem-ctenar-knizka-pro-prvnacka

Mikulášská nadílka 5.12. 2014

I naši třídu navštívil Mikuláš v doprovodu sličných andělů a děsivých čertů.

Vánoční jarmark 17.12. 2014

Vánoční jarmark v Uherském Hradišti

Dne 17. 12. 2014 jsme navštívili v Uherském Hradišti Vánoční jarmark, kde jsme si mohli vyrobit vánoční ozdoby a ozdobit perníčky. Také jsme se podívali na vánoční trhy a poslechli koledy.

Projekt - Hrajeme si s písmenky

Dne 26.1.2015 jsme dostali balíček písmenek a slabik a měli jsme z nich sestavit co nejvíce slov. Když se nám podařilo použít všechna písmenka, tak jsme si ze čtvrtky udělali knížku, do které jsme slova nalepili.

Návštěva knihovny 5. 1. 2015

V tomto školním roce jsme se zapojili ve spolupráci s knihovnou do projektu Už jsem čtenář. Proto jsme se vydali knihovnu navštívit. Velice se nám v v ní líbilo a návštěvu si určitě zopakujeme.

L

Návštěva předškoláků z MŠ Boršice

4. 2. k nám zavítali budoucí žáci 1. třídy. Připravili jsme pro ně ukázku naší práce při hodině. Potom jsme si každý  vzal jednoho předškoláčka a pomáhali mu plnil  úkoly z matematiky i českého jazyka. Nejprve na koberci poznávali geometrické tvary a barvy. Potom jsme si je odvedli do lavice, kde předškoláčci poznávali písmenka a počítali s krtečkem. Pracovní listy si odnesli domů a k tomu dostali papírového večerníčka, kterého jsme pro ně  vyrobili. Za pečlivou starost od paní učitelky z mateřské školy jsme dostali přívěšek ve tvaru hrošíka.

Scénické čtení - Pošťácká pohádka 

2. 3. 2015

Scénické čtení v provedení herců Slováckého divadla bylo velmi hezké.

Školní kolo Zazpívej slavíčku

3. 3. 2015

Dnes se konalo školní kolo pěvecké soutěže na naší škole. V únoru proběhlo třídní kolo a tři nejlepší spolužáci postoupili do dnešního školního kola. My ostatní jsme jim byli držet palce. 

Program  "Zdravé zuby" ve spolupráci s drogerií DM 4.3.2015


Začátkem března nám drogerie DM uspořádala akci Zdravé zuby. Poslechli jsme si, jak správně pečovat o zuby a vyzkoušeli si správné čištění zubů. Součásti programu byla také výuková pohádka " Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek". Na závěr tohoto programu jsme obdrželi krásné balíčky s ústní hygienou.naplněny ústní 

Návštěva divadla ve Zlíně - Pejsek a kočička

Půvabné jevištní zpracování oblíbené dětské knížky Josefa Čapka O pejskovi a kočičce nastudovala Zoja Mikotová.
Viděli jsme jak šel pejsek s kočičkou na procházku, jak "vařili" dort, jak zachránili panenku, co tenounce plakala; zkrátka jak společně pejsek a kočička hospodařili. Zažijeli jsme  s nimi, ale i se Zlým psem, zajícem posměváčkem a Dešťovkou spoustu legrace a hravých, zábavných příhod.

Březen měsíc knihy 25.3.2015

Včera jsme byli v knihovně. Paní knihovnice pro nás měla připravené knížky s večerníčky. Ptala se nás na jména večerníčkových postav a vyprávěli jsme si příběhy, které jsme si pamatovali z večerníčků. Potom jsme si mohli knížky půjčit a zkusit si přečíst kousek příběhu. Nejvíce mezi námi kolovala kniha o Machu a Šebestové, O pejskovi a kočičce a krteček. 

Projekt - Velikonoce

Koncem března jsme si při prvouce povídali o Velikonocích. Vyprávěli jsme si o velikonočních zvycích. Téma velikonoc bylo zařazeno i do českého jazyka a matematiky. Při výtvarné výchově a pracovních činnostech jsme se naučili vyrábět různé druhy kraslic.

Projekt - Probouzení jara - jarní louka

Začátkem dubna jsme si při prvouce povídali o změnách v přírodě. Učili jsme se poznávat jarní květiny a vyprávěli si o jarních práci na zahrádce. Na závěr jsme šli ven a snažili se ve dvojicích nasbírat co nejvíc druhů jarních květin, které jsme cestou po Boršicích viděli. Ve třídě jsme je vylisovali a nalepili na čtvrtku. 

Pasování na čtenáře 16.4.2015Dnes jsme šli na Obecní úřad. Tam jsme všichni panu starostovi a rodičům řekli básničku a potom jsme jim ukázali, jak dobře umíme číst. Teprve potom nás pan starosta pasoval velkým mečem na čtenáře. Také jsme dostali průkazku do knihovny a knihu Broučci. Každý jsme se podepsali do kroniky.

Exkurze Kovosteel Staré město. Interaktivní výstava "Hry a klamy"


17. 4. jsme se jeli na exkurzi do  Kovosteelu ve Starém Městě. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí  z historie areálu, ale také jsme si na vlastní oči prohlédli celou budovu kongresového centra. Nejhezčí byla projížďka  vláčkem, z kterého jsme viděli  různé druhy odpadů a zvířata z kovového odpadu. Na výstavě jsme si mohli vyzkoušet prostřednictvím her a experimentů běžné jevy, které se dějí kolem nás.


Zdravá pětka

27.5. k nám přijela paní ze Zdravé pětky. Během dopoledne nás seznámila se zdravými a nezdravými potravinami, pitným režimem. Také jsme měli poznávat podle chuti ovoce a zeleninu a na závěr jsme z nakrájených kousků ovoce a zeleniny sestavovali ve skupinách obrázek, který jsme si potom mohli sníst.

Filmový festival pro děti a mládež Zlín


2. 6. jsme se jeli ke Dni dětí na výlet do Zlína. Shlédli jsme filmové představení "Wiplala".Potom jsme se byli podívat  v areálu zámku, kde bylo pro děti připraveno spoustu atrakcí. 

Výlet 16.6 - 17.6.2015

I když jsme teprve v 1. třídě, vydali jsme se na školní výlet na 2 dny. První den jsme  pěšky došli do Buchlovic okolo přehrady přes Smraďavku, kde jsme se ubytovali a odpoledne si prohlédli zámecký park i s záchrannou stanicí volně žijících živočichů.

Po návratu ze zámecké zahrady jsme si namalovali trička. 

Druhý den po snídani jsme se vydali na hrad Buchlov. Odpoledne už nás čekalo jen balení a příjezd rodičů. 

Školní akademie

11. června proběhla  školní akademie v sále kulturního domu. Mohli jsme shlédnout vystoupení všech  žáků naší školy. Bonusem pak bylo vystoupení speciálního hosta Bětky Dostálové, která  zazpívala několik rockových balad. My jsme si připravili tanec na píseň z Mrazíka.  Video z akademie je možné prozatím stáhnout odsud v rozlišení SD a odsud v rozlišení FULL HD.

Loučíme se s 1. třídou 

Pomůcky do 2.třídy

obaly na sešity, destička na psaní a fix, malou linkovanou podložku do sešitu, notýsek

tužka č. 1, 2, 3, 

pravítko, guma, pero, ořezávátko, nůžky

Výtvarné potřeby: vodové barvy, temperové barvy, paleta, štětec kulatý a plochý - slabý a silný

                           voskovky, igelit, zástěra, pastelky, modelína, lepidlo, herkules, hadřík, kelímek na vodu, 

Úbor na TV –  v látkovém pytlíku: trikčko, šortky nebo tepláky, obuv do tělocvičny s bílou podrážkou,  (tepláky,mikina a obuv na ven)


PLAVÁNÍ  školní rok 2015/2016

V úterý dne 8.9.2015 v 10:30 - 11:15 začíná výuka plavání v Uherském Hradišti.

copyright © 2013 Základní škola a mateřská škola Boršice

web by icard.cz