Novinky ze školy

Zahájení školního roku 2016 - 2017

před 5 roky, 30.8.2016

Seznam pomůcek a sešitů pro školní rok 2016-17

před 5 roky, 16.8.2016

Pomůcky do VV a sešity pro II. stupeň

Přání k prázdninám

před 5 roky, 1.7.2016

1.7.2016

Poslední výlet deváťáků

před 5 roky, 24.6.2016

20. - 22. 6. 2016

Organizace školního roku

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Základní škola Františka Horenského, Boršice, příspěvková organizace je úplnou základní školou, poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie, poskytuje mravní, estetickou, pracovní, ekologickou a tělesnou výchovu žáků. Umožňuje náboženskou výchovu. Základní škola realizuje pro žáky další studium, zájmovou činnost a výchovně vzdělávací kurzy, umožňuje žákům přístup k internetu.

Organizace základní školy:

Základní škola je tvořena I. stupněm pro 1. až 5. ročník na dolní škole a II. stupněm pro 6. až 9. ročník na horní škole. Na I. stupni ZŠ je 7 tříd v pěti ročnících, II. stupeň má 4 třídy. Školu řídí  ředitel. 


Odloučené součásti: 

01.Horní škola pro 6. - 9. ročníkBoršice 190


Součástí školy je : 

 1. Školní družina - kapacita 60 žáků (2 oddělení)

 2. Školní klub

Organizace školní družiny:

Školní družina je zřízena pro žáky I. stupně základní školy a slouží k výchově, vzdělávání a rekreaci žáků školy. Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování. Činnosti školní družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do družiny, pokud se této činnosti nezúčastní plný počet žáků, stanovený pro oddělení.

Organizace školního klubu:

Školní klub je tvořen skupinami žáků  podle zájmu.  Skupiny jsou naplňovány od počtu 10 do počtu 15 žáků, výjimku tvoří šachový kroužek. S jednotlivými vedoucími kroužků jsou uzavírány smlouvy na dohodu o pracovní činnosti. Školní klub je zřízen pro žáky II. stupně základní školy a slouží k výchově, vzdělávání a zájmové činnost žáků školy. Realizuje výchovně vzdělávací činnost mimo vyučování. Činnosti školního klubu se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do školního klubu, pokud není naplněn počet žáků stanovených pro skupinu.


Oddělení školního klubu:

 1. TOM (turistický oddíl mládeže)   

 2. Šachový kroužek

 3. Sborový zpěv

 4. Taneční

 5. Pohybový kroužek


Ve škole je zabezpečena mimoškolní výtvarná a hudební výuka Základní uměleckou školou Uherské Hradiště popř. Soukromá ZUŠ Slovácko.


Poradní orgány ředitele školy:

 • a. pedagogická rada
 • b. metodická sdružení a předmětové komise pro otázky výuky
 • c. školská rada
 • d. shromáždění provozních zaměstnanců
 • e. žákovský parlament


Zastupitelnost ředitele:

V době nepřítomnosti ředitele školy ho zastupuje zástupce ředitele, v případě jeho nepřítomnosti řídí školu výchovný poradce.


Vedení školy:

Ředitel školyMgr. Tomáš KordulaPolešovice 650, 687 37
Datum konkurzu24. 11. 2015
Jmenování do funkce1. 2. 2016Zástupce řediteleMgr. Lenka DaníčkováPodevsí 698, Boršice
Jmenování do funkce21. 08. 2012
Školská rada:

Rada školy je zřízena od 01. 11. 2005


Členové rady:

Mgr. Petra Dostálová - předsedkyně školské rady  

Mgr. Libor Marčík                                          

Mgr. Alena Vlčková                                                       

Mgr. Radim Zapletal

Mgr. Jitka Frýbortová

Bc. Martina Martináková

Volby do školské rady proběhly 10. 10. 2014.


Součástí této směrnice je organizační struktura ZŠ.


 Boršice   1. 2. 2016           Mgr. Tomáš Kordula, ředitel školy

copyright © 2013 Základní škola a mateřská škola Boršice

web by icard.cz