Novinky ze školy

Zahájení školního roku 2016 - 2017

před 4 roky, 30.8.2016

Seznam pomůcek a sešitů pro školní rok 2016-17

před 5 roky, 16.8.2016

Pomůcky do VV a sešity pro II. stupeň

Přání k prázdninám

před 5 roky, 1.7.2016

1.7.2016

Poslední výlet deváťáků

před 5 roky, 24.6.2016

20. - 22. 6. 2016

Obecné informace


  • Základní škola Františka Horenského, Boršice, příspěvková organizace, je úplnou základní školou.

  • V letošním školním roce 2015-2016 navštěvuje základní školu 163 žáků převážně z Boršic, ale také ze Stříbrnic. 

  • Žáci základní školy jsou rozděleni do jedenácti tříd.

  • V prvním a druhém ročníku jsou to dvě třídy a ve zbývajících ročnících po jedné třídě.


Pedagogický sbor:

Vedení školy:

jménofunkcetelefone-mail
Mgr. Tomáš Kordulaředitel školy576 514 001 777 610 377zsborsice@uhedu.cz, t.kordula@zsborsice.cz
Mgr. Lenka Daníčkovázástupkyně ředitele školy 576 514 002l.danickova@zsborsice.cz

1. stupeň:

jménofunkcetelefone-mail
Mgr. Zuzana Kotačkovátřídní učitelka I.A576 514 004z.kotackova@zsborsice.cz
Mgr. Jana Kurtinovátřídní učitelka I.B576 514 004j.kurtinova@zsborsice.cz
Mgr. Jana Rejzkovátřídní učitelka II.A576 514 004j.rejzkova@zsborsice.cz
Mgr. Petra Stýskalovátřídní učitelka II.B576 514 004p.styskalova@zsborsice.cz
Mgr. Lenka Janíkovátřídní učitelka III. třídy576 514 004l.janikova@zsborsice.cz
Mgr. Vlastimil Kamrlatřídní učitel IV. třídy576 514 004v.kamrla@zsborsice.cz
Mgr. Libuše Hlaváčkovátřídní učitelka V. třídy576 514 004l.hlavackova@zsborsice.cz

2. stupeň:

jménofunkcetelefone-mail
Mgr. Alena Vlčkovátřídní učitelka VI. třídy, školní metodik prevence a sociálně patologických jevů, koordinátor ŠVP576 514 013a.vlckova@zsborsice.cz
Mgr. Radim Zapletaltřídní učitel VII. třídy, výchovný poradce576 514 013r.zapletal@zsborsice.cz
Mgr. Kateřina Zetíkovátřídní učitelka VIII. třídy576 514 013k.zetikova@zsborsice.cz
Ing. Ivana Přikrylovátřídní učitelka IX. třídy576 514 013i.prikrylova@zsborsice.cz
Mgr. Dušan Hapalaučitel576 514 013d.hapala@zsborsice.cz
Mgr. Tomáš Kozákučitel, metodik informačních technologií576 514 013t.kozak@zsborsice.cz
Mgr. Danuše Srnováasistentka pedagoga576 514 013d.srnova@zsborsice.cz

Školní družina:

jménofunkcetelefone-mail
Petra Bublákovávychovatelka školní družiny, asistentka pedagoga576 514 004p.bublakova@zsborsice.cz
Mgr. Eva Lovasovávychovatelka školní družiny576 514 004e.lovasova@zsborsice.cz

Správní zaměstnanci:

jménofunkcetelefone-mail
Ing. Jitka Durníkováhospodářka školy576 514 003j.durnikova@zsborsice.cz
Antonín Bánovskýškolník
a.banovsky@zsborsice.cz
Eva Gregušováuklizečka

Irena Staufčíkováuklizečka

Eva Tomášůuklizečka


copyright © 2013 Základní škola a mateřská škola Boršice

web by icard.cz