Novinky ze školy

Zahájení školního roku 2016 - 2017

před 5 roky, 30.8.2016

Seznam pomůcek a sešitů pro školní rok 2016-17

před 5 roky, 16.8.2016

Pomůcky do VV a sešity pro II. stupeň

Přání k prázdninám

před 5 roky, 1.7.2016

1.7.2016

Poslední výlet deváťáků

před 5 roky, 24.6.2016

20. - 22. 6. 2016

Noc s Andersenem

vytvořeno: 29.3.2016, před 5 roky v rubrice Aktuality 23. 3. 2016

Žáci 3. a 5. třídy se zapojili do akce knihoven a uspořádali ve středu 23. 3. 2016 Noc s Andersenem.

Na noc se všichni těšili, proto přípravy začaly již dopoledne pečením perníků a velikonočních beránků a po pár hodinách od ukončení výuky jsme se zase v dobré náladě sešli ve škole, kde nás čekala spousta zajímavých úkolů spojených se spisovatelem H. Ch. Andersenem. Protože jsme se ale sešli těsně před Velikonocemi, část večera jsme věnovali zdobení perníků, po instruktáži paní Bohumily Hulínové, které tímto děkujeme. Mezitím jsme po dvojicích listovali knihami jmenovaného autora a snažili se získat co nejvíce informací do připraveného listu. Poté jsme ještě zopakovali vše, co víme o profesích obecně a zvláště jsme se věnovali té spisovatelské. Při návštěvě pekárny i druhý den ráno jsme si povídali i o dalších profesích- pekař, ekonom, psovod, cvičitel psů aj. a uvědomovali si důležitost každého povolání. Děkujeme panu Varmužovi za umožnění prohlídky pekárny i sladkou odměnu a pečivo ke snídani.

Po návratu z pekárny následovalo hlavní seznámení se spisovatelem, jeho životopisem, luštění kvízu a poslech nahrávky Expedice z pohlednice autora V. Maňáka. Po večerní hygieně nechyběla ani andersenovská pohádka, kratší pro třeťáky a delší pro páťáky. Noc byla již klidná a někteří vítali ráno před 6. hodinou ranní, někteří naopak vydrželi až do budíčku a připravené snídaně. Po úklidu nás čekalo setkání s panem Krpálkem a jeho vodící fenkou, což byla příjemná tečka a naladění na lidskou strunu před svátečními dny. I panu Krpálkovi patří náš dík za předání svých zkušeností i strávený čas.

Věříme, že tyto společně prožité chvíle mimo výuku jsou pro děti velmi cenné, proto děkujeme i vedení školy za umožnění akce a správním zaměstnancům za pomoc při realizaci.

                                                                                            Mgr. Lenka Janíková a Mgr. Libuše Hlaváčková

copyright © 2013 Základní škola a mateřská škola Boršice

web by icard.cz